نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار NAMD نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 7141
کارگاه مجازی لینوکس و یونیکس برای اجرای محاسبات علمی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 9891
کارگاه مجازی نرم‌افزار محاسبات ساختارالکترونی گوسین نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 16792
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار گرومکس نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 12735
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار NWChem نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 4604
کارگاه مجازی نرم‌افزار کوانتوم‌اسپرسو نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 12503
کارگاه مجازی آموزش طراحی آزمایش نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 6199
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار ابینیت مقدماتی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 3142
کارگاه مجازی آموزش محاسبات کوانتومی با استفاده از متریالزاستودیو نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 8374

اطلاعات تماس

mobile 09124683389

phone 026-32519599

Email info@nikopardazesh.com