نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار NAMD نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 459
کارگاه مجازی آشنایی با لینوکس و یونیکس برای اجرای محاسبات علمی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 3198
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار گوسین نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 6178
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار گرومکس نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 4932
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار NWChem نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 1785
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار کوانتوم اسپرسو مقدماتی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 3306
کارگاه مجازی آموزش Experimental Design نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 1769
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار کوانتوم اسپرسو پیشرفته نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 772
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار ابینیت مقدماتی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 573
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار متریالز استودیو (محاسبات کوانتومی) نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 778