نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار NAMD نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 157
کارگاه مجازی آشنایی با لینوکس و یونیکس برای اجرای محاسبات علمی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 2930
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار گوسین نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 5636
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار گرومکس نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 4544
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار NWChem نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 1652
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار کوانتوم اسپرسو مقدماتی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 3063
کارگاه مجازی آموزش Experimental Design نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 1548
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار کوانتوم اسپرسو پیشرفته نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 580
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار ابینیت مقدماتی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 450
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار متریالز استودیو (محاسبات کوانتومی) نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 575