نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار NAMD نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 5214
کارگاه مجازی لینوکس و یونیکس برای اجرای محاسبات علمی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 8053
کارگاه مجازی نرم‌افزار محاسبات ساختارالکترونی گوسین نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 13241
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار گرومکس نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 10532
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار NWChem نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 3997
کارگاه مجازی نرم‌افزار کوانتوم‌اسپرسو نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 9438
کارگاه مجازی آموزش طراحی آزمایش نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 4667
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار ابینیت مقدماتی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 2449
کارگاه مجازی آموزش محاسبات کوانتومی با استفاده از متریالزاستودیو نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 5821