نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار NAMD نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 1401
کارگاه مجازی آشنایی با لینوکس و یونیکس برای اجرای محاسبات علمی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 4230
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار گوسین نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 7639
کارگاه مجازی آموزش نرم افزار گرومکس نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 6322
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار NWChem نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 2248
کارگاه مجازی آموزش مقدماتی نرم‌افزار کوانتوم‌اسپرسو نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 4776
کارگاه مجازی آموزش طراحی آزمایش نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 2332
کارگاه مجازی آموزش پیشرفته نرم‌افزار کوانتوم‌اسپرسو نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 1661
کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزار ابینیت مقدماتی نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 1024
کارگاه مجازی آموزش محاسبات کوانتومی با استفاده از متریالز استودیو نوشته شده توسط حسین حجی آبادی 1706