معرفی نرم افزار Gaussian

گوسین نرم افزار جامع محاسبات ساختار الکترونی و مدلسازی مولکولی است که محبوبیت زیادی بین شیمیدان ها، بیوشیمی دانها و فیزیکدانها دارد. این نرم افزار تقریبا شامل اکثر روشهای کوانتوم مکانیکی برای مدلسازی مولکولی است و با استفاده از این روشها انرژی، ساختار بهینه شده، فرکانس های ارتعاشی و خواص مولکولها و واکنش ها را محاسبه می کند.

ویژگیهای کلیدی: 

- پشتیبانی از جدیدترین روشهای کوانتومی مدلسازی مولکولی

- کارایی بالا برای رایانه های تک هسته ای، چند هسته ای و چندپردازنده

- سهولت ساخت فایل ورودی و کنترل آسان محاسبات

 - جستجوی ساختار بهینه، حالت گذار و مسیر واکنش

 - اعمال چندین سطح محاسباتی مختلف روی قسمت های

مختلف سیستم با استفاده از روش ONIOM

 

 

اطلاعات تماس

mobile 09124683389

phone 026-32519599

Email info@nikopardazesh.com